Contact

Контакт

Информације

Pekarska Industrija sunce
Виноградска 283б, Нови Београд

тел: 011/318-97-39
тел: 011/365-04-31
маил: pekarska.industrija@suncedoo.rs

Матични број: 17355724
Број рачуна: 275-0010221809509-98